Top
Yanakayar Sürgülü Bahçe Kapısı

Yanakayar Sürgülü Bahçe Kapısı

Otomatik yana kayar garaj-bahçe kapısı motoru olarak kullanılan motorlar kapı kanat uzunluk ve ağırlıklarına göre (500 kg, 600 kg, 800 kg, 1000 kg, 1500 kg ve 2250 kg olarak) sınıflandırılmakla birlikte; çok yoğun çalışmaya ve normal yoğunlukta çalışmaya göre de sınıflandırılır.