Top
Mantar Bariyerler

Mantar Bariyerler

Mantar Bariyerler park sorununun olduğu yerlerde, güvenlik amacıyla, insan geçişini engellemeyen bariyer tipidir. Hidrolik Mantar Bariyerler, Manuel kilitli Mantar Bariyerler, Elektronik Mekanik Mantar Bariyerler, pnômatik Mantar Bariyer.


Otomatik kapı Mantar Bariyer sistemi, özellikle üst güvenliğin öncelikli olduğu merkezlerde, kullanılma gereği duyularak üretilmiştir. Emniyet birimleri, banka genel müdürlük binaları, parti merkez binaları, konsolosluklar, Mantar Bariyer sistemini önemli derecede kullanır hala gelmişlerdir.